بالکن..

دلــــم بالــکنی می خواهـــد رو به شهـــر...و کمی یـاد خنکــــ و تاریکـــــی ...یکــــ فنجان بــزرگــــ قهوه ...یکـــ جرعه تـ♥ـو ...یکــــ جرعه من ...و سـکوتـــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشـــد ...بی کلام...میـــــدانی...!؟دلــــم یک "من" می خواهــد بـــرای تــو

/ 0 نظر / 15 بازدید